WAT WE DOEN

FIDACO biedt een volledig dienstenpakket aan zoals:

Opstart
Begeleiding notaris
Financieel plan / haalbaarheidsstudie
Opstartformaliteiten (BTW, KBO, vergunningen, sociale zekerheid, registratie...)
Begeleiding aanvraag krediet
Accountancy (boekhouding)
Periodieke verwerking van de boekhoudstukken
Opvolging openstaande klanten / leveranciers
BTW verplichtingen
Afsluiting boekjaar
Opmaken jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting/personenbelasting
Belastingen
Tussentijdse rapportering op de regelmatige tijdstippen
Optimalisatie inzake belastingen, sociale zekerheid...
Fiscale controle
Consultancy
Fiscaal advies
Waardebepaling
Begeleiding overdracht aandelen / handelsfonds

Dit alles op maat van uw onderneming...

VOOR WIE

Wij specialiseren ons in kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's met minder dan 40 personeelsleden) en vrije beroepen, maar eigenlijk is iedereen welkom bij ons.

BEDRIJFSVISIE

Onze hoofdtaak bestaat uit de persoonlijke fiscale begeleiding en adviesverlening naar clienten toe, het uitdokteren van fiscale constructies op maat van de client. Deskundigheid, gedrevenheid en ervaring tot uw dienst!