U hebt belastingvrij aandelen geschonken van uw familiebedrijf. Kunt u dan nog liquidatiereserves uitkeren? - fidaco

U hebt belastingvrij aandelen geschonken van uw familiebedrijf. Kunt u dan nog liquidatiereserves uitkeren?

Bezit u een familiebedrijf en denkt u stilaan aan de opvolging? Dan wilt u misschien nu al aandelen schenken aan de volgende generatie. Goed plan, want daar hoeft u geen schenkbelasting op te betalen.

 

Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden die tot drie jaar na de schenking voldaan moeten blijven. De meest evidente zijn dat de vennootschap haar economische activiteit moet verderzetten en dat er elk boekjaar een jaarrekening moet worden neergelegd. Maar er is nog een belangrijke voorwaarde die toch uw aandacht verdient: ‘Het kapitaal (voor een nv) of het eigen vermogen (voor een bv) mag niet door uitkeringen of terugbetalingen dalen onder het bedrag van het kapitaal, respectievelijk de inbrengen op de datum van de schenking.’

 

Waar zit het gevaar?

Wel, veel vennootschappen bouwen een interne spaarpot of liquidatiereserve op – een interessante manier om geld uit de vennootschap te halen en belastingen te besparen. De liquidatiereserve houdt in dat u jaarlijks (een deel van) de belaste winst boekt op een afzonderlijke passiefrekening van de balans, waarop de vennootschap onmiddellijk een bijkomende aanslag van 10% moet betalen. Na een wachttermijn van vijf jaar is bij een uitkering van die reserve als dividend slechts 5% roerende voorheffing verschuldigd. Bij een gewoon dividend, waarmee u (een deel van) de bedrijfswinst onmiddellijk uitbetaalt, is dat meestal 30%.

 

En nu komt het: die reserve behoort tot het eigen vermogen van de vennootschap. Een deel daarvan zou u jaarlijks kunnen uitkeren (met afhouding van 5% roerende voorheffing). Maar dat zorgt dus voor een aantasting van het eigen vermogen. U kunt wel liquidatiereserves uitkeren, maar let er goed op dat het eigen vermogen op de jaarrekening tijdens de drie jaar na de schenking niet daalt onder de verrichte inbrengen.

 

Indien niet aan die voorwaarde wordt voldaan …

En wat als het eigen vermogen tóch onder het niveau op het moment van de schenking daalt? Geen paniek, u bent dan niet meteen de volledige vrijstelling van schenkbelasting kwijt. Op het overschreden bedrag zal dan gewoon het normale tarief van toepassing zijn dat geldt bij een schenking van roerende goederen (3% of 7%).