Bedrijfswagens met verbrandingsmotor niet meer aftrekbaar vanaf 01/01/2026 - fidaco

Bedrijfswagens met verbrandingsmotor niet meer aftrekbaar vanaf 01/01/2026

Bedrijfswagens zijn nog altijd bijzonder populair, om de belastbare winst te drukken en als fiscaal voordelige bezoldiging voor werknemers. Vandaag schommelt het aftrekbaarheidspercentage tussen 40 en 100%, afhankelijk van de CO2-uitstoot. Met deze incentive wilde de regering het wagenpark vergroenen, maar dat gaat niet snel genoeg om de uitstootdoelstellingen opgelegd door Europa te halen. Daarom komt er een volledig aftrekverbod vanaf 1 januari 2026 voor bedrijfswagens met een diesel- en benzinemotor – dus ook voor hybrides! Het verbod geldt zowel voor de vennootschaps- als de personenbelasting en treft dus ook zelfstandigen.

 

Hou nu al rekening met de overgangsregeling

Lijkt 2026 nog veraf? Dan had u nog geen rekening gehouden met de overgangsregeling die de regering heeft uitgedokterd. De aftrekbaarheid van benzine- of dieselvoertuigen wordt al vanaf 1 januari 2023 stelselmatig verder afgebouwd. Koopt u bijvoorbeeld na die datum nog een hybride die vandaag nog voor 100% aftrekbaar is, dan is dat in 2025 nog 75%, in 2026 50% en in 2027 nog slechts 25%.

 

Beter volledig elektrisch dus – of op waterstof. Maar ook hier daalt het aftrekpercentage stelselmatig. Tot en met 2026 blijven deze wagens voor 100% fiscaal aftrekbaar (gedurende de volledige looptijd van de aftrekbaarheid). Koopt u de wagen in 2027, dan bedraagt het percentage nog 95%. In 2030 is dat al gedaald tot 75%. Het is duidelijk dat de regering vaart wil zetten achter de vergroening. Wachten loont dus in dit geval niet.

 

Laadpaal tot eind 2022 voor 200% aftrekbaar

Aan de andere kant is de overheid dan weer genereus in het subsidiëren van laadpalen, zowel voor ondernemingen als particulieren. Logisch ook: ons land kampt met een tekort aan laadpalen om het elektrisch rijden helemaal van de grond te krijgen.

 

Laat u nog voor 31 december 2022 een laadpaal plaatsen, dan geniet u een verhoogde kostenaftrek van 200%. De volgende twee jaar is dat nog 150%. Maar let op: wilt u als onderneming aanspraak maken op die verhoogde kostenaftrek, dan zult u de laadpaal gedurende een substantieel deel van de dag vrij toegankelijk moeten maken voor derden.

 

Particulieren krijgen nog tot 31 december 2022 een belastingvermindering van 45% als ze een laadpaal installeren (beperkt tot 1.500 euro per laadpaal). Voor 2023 en 2024 bedraagt de belastingvermindering respectievelijk nog 30 en 15%.

 

Voor zowel ondernemingen als particulieren moet het om intelligente laadpalen gaan om van het fiscaal voordeel te kunnen genieten. Dat betekent dat de laadtijd en het laadvermogen moeten kunnen worden gestuurd door een energiebeheerssysteem.