Trend: fiscus strenger bij aftrek van kosten aan huurwoning bestuurder - fidaco

Trend: fiscus strenger bij aftrek van kosten aan huurwoning bestuurder

Huurt u als zaakvoerder of bestuurder een woning die eigendom is van uw vennootschap? Dan bent u wellicht ook vertrouwd met de ‘traditie’ dat verbeteringswerken aan die woning zonder veel problemen als een aftrekbare kost kunnen worden ingebracht door die vennootschap. Maar dat wordt door de fiscus steeds minder vaak aanvaard. Zelfs niet als uw vennootschap u een stevige huurprijs aanrekent.

 

Toestemming uit het verleden is geen garantie

Misschien denkt u nu: “Och, ik heb 10 jaar geleden ook al eens renovatiewerken laten uitvoeren op kosten van mijn bedrijf, en de belastingdiensten hebben dat toen probleemloos aanvaard. Voor mij is er dus geen probleem.” Wel, dan heeft u het mis. Uit recente rechtspraak is al gebleken dat de aanvaarding van een kostenaftrek uit het verleden niet betekent dat de aftrek van latere renovatiekosten opnieuw (volledig) aanvaard zal worden.

 

Nochtans is de wetgeving waarop de aftrek is gebaseerd niet veranderd. Artikel 49 WIB92 zegt namelijk dat kosten, waarvan u kunt bewijzen dat ze bedoeld zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen, aftrekbare beroepskosten zijn. Waarom is de fiscus dan strenger geworden? Eenvoudig gesteld beschouwt ze de voorwaarden niet langer als voldaan. Zelfs als de vennootschap volle eigenaar is van de woning en huurinkomsten ontvangt, kan niet zomaar worden geclaimd dat er een meerwaarde zal worden geboekt als de woning ooit wordt verkocht.

 

Bewijs de waardestijging, verhoog de huurprijs

Wilt u het toch proberen om de kosten af te trekken van uw winst, zorg er dan voor dat u voldoende aantoont dat de kostprijs van de verbouwingen een minstens even grote waardestijging van de woning met zich meebrengt. Verhoog ook de aangerekende huurprijs overeenkomstig die waardestijging. Vermijd bovendien om kosten in te brengen die enkel het comfort van de bewoner verhogen (of als zodanig kunnen worden gepercipieerd, zoals de inrichting van een wellnessruimte of de plaatsing van een nieuwe hightech keuken).

 

Beperkt tot het beroepsgedeelte

Hou er ook rekening mee dat de fiscus kan beslissen om de aftrek te beperken tot het beroepsmatig gebruik van de woning (bv. 25% voor kantoor- en opslagruimte). Zeker als het om werken gaat die ook het privé-gedeelte ten goede komen (zoals een bewakingssysteem, heraanleg van de oprit of plaatsen van buitenverlichting). In het verleden is al gebleken dat zelfs de kostenaftrek van noodzakelijke structurele herstellingswerken soms wordt beperkt tot het beroepsmatig gedeelte van de woning.