Bitcoin en belastingen Dit moet u weten voor u cryptomunten koopt. - fidaco

Bitcoin en belastingen Dit moet u weten voor u cryptomunten koopt.

Het hek lijkt helemaal van de dam. Ook op de Belgische tv zien we nu de spotjes van het Nederlandse bedrijf BTC Direct, dat beleggen in bitcoin aanmoedigt via hun Blox-app. Werkelijk iedereen kan nu bitcoins kopen. Maar hoe zit dat op fiscaal vlak? Moet u inkomstenbelastingen betalen bij een waardestijging? En wat als u bitcoins erft?

 

Belasting op meerwaarden? Niet wanneer u handelt als goede huisvader.

Laten we eerst even de inkomstenbelasting bekijken. Bitcoins kunt u verwerven door te minen of te kopen. Die eerste optie, minen of zelf ‘ontginnen’, is vandaag erg onwaarschijnlijk geworden. Om nog een blok aan de blockchain te kunnen toevoegen (en daarmee een handvol bitcoins te verdienen) heb je extreem veel rekenkracht en dus gespecialiseerde apparatuur nodig. Dat verbruikt zoveel stroom dat het nauwelijks nog rendabel is. Daarom gaan we hier ook niet dieper op in.

 

Kopen en verkopen via gespecialiseerde platformen gebeurt veel frequenter. Aangezien het om niet-gereguleerde platformen gaat, gebeurt de aangifte niet automatisch en moet u zelf inkomsten uit meerwaarden aangeven in uw personenbelasting. Nog niet zo lang geleden werd de meerwaarde bij verkoop beschouwd als diverse inkomsten. U diende daarop dus een belasting te betalen van 33%. De redenering erachter was dat het om een heel speculatieve transactie ging, waar goede huisvaders zich beter ver van weghouden.

 

Maar die visie is veranderd. Als u een klein deel van uw vermogen belegt in bitcoins en die ook bijhoudt voor de lange termijn, moet u niets aangeven – net zoals bij aandelen (zorg er wel voor dat u de code niet kwijtraakt, anders zijn de bitcoins waardeloos). Bent u echter een actieve trader die de sterke koersschommelingen benut om er winst uit te slaan, dan worden de inkomsten uit bitcoin (en andere crypromunten) wel nog altijd beschouwd als een divers inkomen en dus belast tegen 33%. Maar wanneer handelt u als een goede huisvader en wanneer niet? Wilt u uw bitcoins te gelde maken, vraag dan best vooraf advies aan uw bank.

 

Erfbelasting? Pas op voor koersschommelingen (en codeverlies).

Dan is er nog de erfbelasting. Aangezien ook uw ‘bitcoinwallet’ een deel van uw vermogen uitmaakt, is de Belgische erfbelasting erop van toepassing. De waarde die belast wordt, is de waarde van de munt op het moment van overlijden. Maar hier schuilt een serieuze adder onder het gras.

 

De waarde van de munt kan namelijk sterk schommelen (nog los van het feit dat de exacte waarde kan variëren van platform tot platform). Het kan best dat op het moment dat de erfbelasting effectief moet worden betaald, de waarde van de munt sterk is gedaald, zodat de erfgenaam in verhouding veel meer belasting betaalt dan de reëel geërfde waarde verantwoordt.

 

Bovendien geldt ook hier: als de erfgenamen niet beschikken over de juiste code om de wallet te openen, zijn de bitcoins waardeloos. Tip: neem de code op in uw testament!