Administratieve vereenvoudiging - Attest 6% btw bij woningrenovatie verdwijnt - fidaco

Administratieve vereenvoudiging – Attest 6% btw bij woningrenovatie verdwijnt

Sinds 1 januari 2022 moet een aannemer die renovatiewerken heeft uitgevoerd tegen 6% btw geen attest meer laten invullen bij facturatie. Een vaste vermelding op de factuur volstaat. Daarmee wordt de fiscale verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker gelegd. Tot 30 juni 2022 geldt een overgangsregeling.

 

 

Drie voorwaarden voor het verlaagde tarief van 6%

Om de renovatie van ons woningpatrimonium te versnellen, heft de overheid slechts 6% btw op deze werken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: 1) het gebouw moet minstens 10 jaar oud zijn (15 jaar voor verwarmingsketels in appartementsgebouwen en liftinstallaties); 2) het gebouw moet na de werken hoofdzakelijk als privéwoning worden gebruikt (dus voor meer van 50% van de oppervlakte); 3) de werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.

 

Van attest naar vaste vermelding op de factuur

Om er zeker van te zijn dat die voorwaarden vervuld zijn, moest de aannemer tot nu toe een btw-attest laten ondertekenen door de verbouwer. Telkens weer een administratief gedoe, waarbij vaak reminders moesten worden verstuurd. Dat is nu van de baan. Sinds 1 januari 2022 moet de aannemer enkel nog deze vaste vermelding aan zijn factuur toevoegen:

 

“Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken (of vijftien jaar voor verwarmingsketels in appartementsgebouwen en liftinstallaties), (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

 

Wat betekent deze verandering?

De verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van het 6% btw-tarief wordt dus grotendeels bij de afnemer gelegd, die één maand de tijd krijgt om schriftelijk te reageren. Als de factuur door de klant zou betwist worden moet de aannemer een creditnota opstellen met 6% btw en een correcte factuur met 21% btw.

Voor het eerst is ook het startpunt voor de berekening van de tienjarige termijn in de wet vastgelegd: de datum van de eerste factuur van de renovatiewerken.

 

Overgangsregeling

Zoals altijd is er in een overgangsregeling voorzien. Nog tot 30 juni 2022 kan de aannemer kiezen tussen ofwel het oude btw-attest of de nieuwe vermelding op de factuur. Vanaf 1 juli 2022 is de vermelding op de factuur echter verplicht voor het btw-tarief van 6%.

 

Ter herinnering: slopen en wederopbouw tegen 6% btw

Afbraak en wederopbouw van een woning wordt niet beschouwd als renovatie. In principe geldt voor sloop en nieuwbouw het btw-tarief van 21%. Toch paste een aantal steden ook hier al een tarief van 6% toe. Momenteel is dat verlaagde btw-tarief uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied (nog zeker tot en met 31 december 2022).

Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als van bouwpromotoren komen in aanmerking, maar ook hier zijn er enkele voorwaarden. Het moet gaan om een woning met een bewoonbare oppervlakte van maximum 200 m² die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper blijft.