Btw-plicht voor medische beroepen - fidaco

Btw-plicht voor medische beroepen

Toleranties bieden (een beetje) uitstel, maar zeker geen afstel

Sinds 1 januari geldt er een btw-plicht voor (para)medische beroepen. Toch krijgen beroepsbeoefenaars voldoende tijd om de nodige aanpassingen door te voeren. Dat liet de FOD Financiën weten via een omzendbrief met enkele overgangsmaatregelen en toleranties.

 

Die nieuwe btw-plicht: hoe zit dat nu?

In se kunnen meer (para)medische beroepen voortaan genieten van een btw-vrijstelling, maar dan enkel voor ingrepen of behandelingen met een therapeutisch doel. Dit betekent handelingen waarvan het doel bestaat uit een diagnose, een behandeling of genezing van ziekten of gezondheidsproblemen. Ook preventie wordt in bepaalde gevallen als therapeutisch gezien. Alle andere prestaties, zonder therapeutisch doel dus, worden verplicht onderworpen aan 21% btw.

 

Wat verandert er voor u?

Check eerst of al uw handelingen volledig therapeutisch en bijgevolg vrijgesteld zijn. Zit u nog met twijfels over de concrete interpretatie van het begrip ‘therapeutisch’? De omzendbrief van de FOD Financiën (2021/C/114) somt heel wat voorbeelden op van therapeutische en niet-therapeutische handelingen. Ook wordt elk (para)medisch beroep apart onder de loep genomen.

Blijkt uit deze brief dat een btw-registratie vereist is, dan zorgt dit misschien voor een grote administratieve aanpassing. Denk maar aan het indienen van periodieke btw-aangiftes, of de verplichting tot aanrekening van 21% btw bij niet-therapeutische handelingen. Daartegenover staat uiteraard een gedeeltelijk recht op btw-aftrek.

Zijn er uitzonderingen op de regel? Ja. Indien de omzet van niet-therapeutische handelingen beperkt blijft tot € 25.000 per jaar, is een registratie onder de ‘vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen’ mogelijk. De btw-formaliteiten blijven dan beperkt en er wordt geen btw in rekening gebracht.

 

Een overgangsperiode

Eind 2021 publiceerde de FOD Financiën een nieuwsbericht met enkele welgekomen overgangsmaatregelen. Zo blijft de vrijstelling gelden voor handelingen die vóór 1 januari 2022 zijn verricht maar nog moeten worden aangerekend. Ook de ingrepen of behandelingen die nog niet zijn uitgevoerd maar wel vorig jaar werden ingepland voor een bepaalde datum (uiterlijk op 30 juni 2022), kunnen nog van de btw-vrijstelling genieten.

De (para)medische beroepers kregen de tijd tot en met 31 januari 2022 om hun btw-hoedanigheid te activeren of te wijzigen. Dit kon aan de hand van het elektronische e604A-formulier op MyMinfin.

Ook tolereert de btw-administratie dat er gedurende de eerste drie maanden – het eerste kwartaal dus – nihilaangiftes worden ingediend. De handelingen verricht tijdens deze periode kunnen dan doorgeschoven worden naar de aangifte naar kwartaal 2 van 2022. Deze overgangsperiode creëert meer tijd om uw facturatiesysteem aan te passen.

Opgelet: deze overgangsmaatregelen en toleranties zijn logischerwijs niet van toepassing op louter esthetische behandelingen, aangezien deze vorig jaar ook al aan 21% btw onderworpen waren.