Fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit - fidaco

Fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit

Wat zegt de nieuwe wet?

De fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit werd 3 december 2021 officieel vastgelegd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent nieuwe regels voor de aftrekbaarheid van de autokosten, de introductie van enkele stimulansen voor de installatie van elektrische laadstations en koolstofemissievrije vrachtwagens. Een overzicht.

 

Elektrische bedrijfswagen wordt de norm

Kort samengevat zijn vanaf 2026 alleen nog elektrische voertuigen (wagens, lichte vrachtauto’s, motorfietsen, …) fiscaal aftrekbaar. Bedrijfswagens die op fossiele brandstoffen rijden, worden niet verboden maar fiscaal wel minder interessant. Voor diesel- en benzinewagens die vóór 1 juli 2023 worden aangeschaft, blijft de huidige regeling (gramformule) van toepassing. Voor wagens aangeschaft in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 komt er een uitdoofscenario. Dit betekent geen minimumaftrek meer vanaf aanslagjaar 2026. Het maximale aftrekbare percentage neemt jaar na jaar af met een definitieve stop vanaf aanslagjaar 2029.

Elektrische wagens die vóór 1 januari 2027 worden aangeschaft blijven gedurende hun hele levenscyclus 100% aftrekbaar. Voor wagens die worden aangeschaft vanaf 1 januari 2027 wordt de aftrekbaarheid stapsgewijs verminderd. Het aftrekpercentage bedraagt respectievelijk 95%, 90%, 82,5%, 75% en 67,5% (voor de volledige levensduur van de auto) wanneer de auto’s worden aangekocht, geleased of gehuurd in 2027, 2028, 2029, 2030 en vanaf 1 januari 2031.

 

Boost voor groene vrachtwagens

Naast de wijzigingen specifiek voor bedrijfswagens, voorziet de wet ook in een verhoogde investeringsaftrek voor ondernemingen die een koolstofemissievrij vrachtwagen (in nieuwe staat) aanschaffen, een tankinfrastructuur voor waterstof of een elektrisch laadstation installeren. Het tarief bedraagt:

 

Investeren in laadpalen

Er komt een verhoogde kostenaftrek voor de plaatsing van laadpunten, zowel thuis als op het werk. Eenmanszaken en vennootschappen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022 investeren in publiek toegankelijke laadstations, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek van 200%. Voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 is dat nog 150%.

Particulieren die aan hun woning een laadpaal installeren tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een eenmalige belastingvermindering van 45% als de uitgaven gedaan zijn in 2021 en 2022, 30% voor de uitgaven gedaan in 2023 en 15% voor de uitgaven gedaan in 2024. Het bedrag dat in aanmerking komt is beperkt tot € 1500 per laadpaal per belastingplichtige.