Voordeel van alle aard op energie - fidaco

Voordeel van alle aard op energie

Forfaitaire waardering ingeperkt

Sinds begin dit jaar geldt een nieuwe voorwaarde voor de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard (VAA) voor gratis elektriciteit en verwarming. Voortaan is dit enkel nog mogelijk als het samen met een woning gratis ter beschikking wordt gesteld. Een verstrenging die best wat impact heeft voor u als bedrijfsleider.

 

Vennootschap betaalt de energiefactuur

Stel: het contract voor elektriciteit en verwarming staat op naam van uw vennootschap, maar hiermee wordt ook het privégedeelte van uw woning van energie voorzien. Dan wordt uw vennootschap belast op een forfaitair voordeel van alle aard. Dat voordeel wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld op een vast bedrag, ongeacht het werkelijke verbruik en dus ongeacht de werkelijke kostprijs die wordt gedragen door uw vennootschap. In 2022 bedraagt het forfaitair voordeel voor bedrijfsleiders € 2.130 per jaar voor verwarming en € 1.060 voor elektriciteit.

Eind 2020 ging de Rulingcommissie ermee akkoord dat een werkgever energiefacturen van zijn werknemers betaalde en de werknemers niet belast werden op het bedrag van de tussenkomst, maar op de forfaitaire VAA. De minister van Financiën liet weten paal en perk te willen stellen aan deze fiscale optimalisatietechniek, en voegde nu de daad bij het woord.

 

Wat verandert er precies?

Sinds 1 januari 2022 is het (gunstige) voordeel van alle aard voor gratis elektriciteit en verwarming alleen nog bruikbaar indien het bedrijf of de werkgever ook een woning ter beschikking stelt van de begunstigde. Met andere woorden: u kunt niet langer aanspraak maken op de VAA voor gratis energie als u geen VAA geniet voor de gratis woning waar de energie wordt verbruikt.

 

Wat betekent dit dan?

Het komt erop neer dat uw vennootschap eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder…. moet zijn van uw privéwoning. Of de vennootschap huurt voor u als bedrijfsleider een woning en u wordt voor het privégebruik belast op een voordeel van alle aard.

Bent u privé-eigenaar van de woning, en betaalt uw vennootschap de energiefacturen? Dan moet u voortaan de werkelijke kosten voor verwarming en elektriciteit (inclusief btw!) aangeven als een voordeel van alle aard.