Tijd voor uw belastingaangifte - fidaco

Tijd voor uw belastingaangifte

Wat heeft uw accountant nog nodig van u?

De deadline voor de aangifte van uw personenbelasting komt in zicht. Via Tax-on-web is dat 15 juli 2022. Tenzij u de aangifte laat invullen door uw accountant. Die heeft tot 30 september 2022 de tijd. Laat uw accountant wel een mandaat aanmaken vóór 31 juli (mocht dat nog niet eerder zijn gebeurd). Welke documenten moet u hem of haar nog bezorgen? We lijsten het voor u op.

De meeste documenten en fiscale attesten vindt uw accountant terug in uw MyMinfin- of uw Tax-on-web-omgeving. Toch beschikt de fiscus nog niet over alle informatie die belangrijk is voor uw aangifte in de personenbelasting.

 

1) Is uw persoonlijke situatie gewijzigd?

Misschien is er een persoon ten laste bijgekomen (een kindje of een zorgbehoevende inwonende ouder). Mogelijk bent u intussen (officieel) gescheiden of juist gaan samenwonen. Dat heeft een invloed op uw aangifte. Vergeet het dus niet te melden.

 

2) Inkomsten van kinderen ten laste

Als u kinderen heeft die al een eigen inkomen hebben (bv. uit studentenarbeid), mag dat inkomen niet te hoog zijn als u hen nog fiscaal ten laste wil nemen. Door de covidmaatregelen van de regering tellen echter niet alle inkomsten van 2021 mee. Bezorg alle loonfiches aan uw accountant zodat hij dit kan nakijken.

 

3) Nieuw: investeringen in laadinfrastructuur

Heeft u na 1 september 2021 een laadpaal laten installeren bij u thuis voor een elektrische of hybride auto? Dan komt die investering in aanmerking voor belastingvermindering. Bezorg de factuur zeker aan uw accountant.

 

4) Attesten voor kinderopvang

Opvang op school, vrijetijdskampen, op bivak met de jeugdbeweging … Al die kosten zijn aftrekbaar van uw personenbelasting en zijn nog altijd niet automatisch bekend bij de fiscus. Ook voor inkomstenjaar 2021 zult u dus nog altijd de nodige attesten moeten bezorgen aan uw accountant (al komt daar volgend jaar wellicht verandering in).

 

5) Vrijstelling op dividend

Wist u dat u recht heeft op een vrijstelling van belasting op de eerste schijf van 800 euro aan bruto-dividendinkomsten? Die vrijstelling moet u echter zelf aanvragen in uw aangifte. Als dit voor u van toepassing is, breng uw accountant dan zeker op de hoogte.